Voorwaarden

Het kan zijn dat de voorwaarden die de rechtbank eerder aan u heeft opgelegd in het kader van een schorsing uit het voorarrest achterhaald zijn, naar mate de tijd verstrijkt. Vaak zult u in samenspraak met uw toezichthouder kunnen afspreken welke voorwaarden zullen komen te vervallen en welke voorwaarden geldig blijven.

Indien de reclassering echter niet bereid is bepaalde voorwaarden te laten vallen, kunt u bij de rechtbank een verzoek tot wijziging van deze schorsingsvoorwaarden indienen. Hiertoe kunt u zich laten bijstaan door een van de aan ons kantoor verbonden advocaten.

Ook indien de Reclassering melding heeft gedaan bij de Officier van Justitie dat u zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden en de Officier van Justitie vordert de tenuitvoerlegging van een eerder aan u voorwaardelijk opgelegde straf kunt u zich tot ons wenden. Namens u kan een bezwaarschrift worden ingediend tegen de tenuitvoerlegging van deze voorwaardelijke straf. Dit bezwaarschrift wordt behandeld in een zogenaamde Raadkamerzitting bij de Strafrechter. Tijdens deze zitting is bijstand van een advocaat mogelijk.