Taakstraffen – Meldgebod – Behandelverplichting

Aan u kan bij einduitspraak van de Strafrechter eveneens een taakstraf zijn opgelegd die kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf. Deze straffen moeten doorgaans binnen een bepaalde periode met goed gevolg zijn afgerond. In bijzondere omstandigheden kan de toezichthouder van de reclassering de termijn waarbinnen de taakstraf moet zijn verricht verlengen. Ook kunnen er redenen zijn waarom u niet (meer) in staat bent om de aan u opgelegde taakstraf uit te voeren.

Indien de reclassering van mening is dat de taakstraf uitgevoerd had kunnen worden, terwijl (een deel van) de taakstraf niet is afgerond, kan de uitvoering van de straf worden terug gezonden aan de Officier van Justitie, die op zijn beurt een vordering kan indienen tot omzetting van de niet verrichtte taakstraf in vervangende hechtenis (gevangenisstraf).

Ook tegen deze omzetting kan namens u een bezwaarschrift worden ingediend tegen. Dit bezwaarschrift wordt behandeld tijdens een zogenaamde Raadkamerzitting bij de Strafrechter. Tijdens deze zitting is bijstand van een advocaat mogelijk.