Schadevergoeding na verblijf politiebureau / huis van bewaring

In het eerste geval bent u geen verdachte meer omdat besloten is geen verdere vervolging of onderzoek tegen u in te stellen. Het strafrechtelijk onderzoek is daarmee beëindigd. In dat geval kunt u vaak een verzoek tot schadevergoeding indienen ter compensatie van door u alsdan ten onterecht doorgebrachte uren op het politiebureau. Voor iedere nacht die u ten onrechte op het politiebureau heeft door moete brengen kunt u circa € 100,00 vergoeding vragen. Voor elke nacht in een huis van bewaring betreft dit circa € 85,00.

Ook voor eventuele geleden vermogensschade als winstderving en reputatieschade kan een compensatie gevorderd worden.

Zo een verzoek tot schadevergoeding kan ons kantoor namens u indienen bij de rechtbank. Wilt u zelf een verzoek tot schadevergoeding indienen of vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor schadevergoeding, aarzel dan niet om even contact met ons op te nemen.