Rijbewijs

In een aantal gevallen kan en in een aantal gevallen is de politie verplicht om het rijbewijs in te vorderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er een snelheidsovertreding wordt geconstateerd waarbij de snelheidslimiet met meer dan 50 kilometer per uur is overschreden of wanneer wordt geconstateerd dat iemand onder invloed heeft gereden van alcohol en uit de blaastest blijkt dat sprake is van een adem alcoholgehalte van 570 mg per liter uitgeademde lucht. Maar ook indien de politie van mening is dat er sprake is van onverantwoord rijgedrag kan het rijbewijs worden ingevorderd.

De politie stuurt uw rijbewijs direct naar het Centraal Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) alwaar de Officier van Justitie na ontvangst van uw rijbewijs 10 dagen de tijd heeft om te beslissen of het rijbewijs wordt teruggegeven.

Indien de Officier besluit om de invordering van het rijbewijs te laten voortduren, kan hiertegen een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank beslist dan uiteindelijk of het rijbewijs moet worden teruggegeven of dat de invordering mag voortduren.

Het besturen van een motorvoertuig nadat uw rijbewijs is ingevorderd, levert een misdrijf op.

Indien u zwaarwegende belangen heeft bij teruggave van het rijbewijs of wanneer u voor het eerst de overtreding heeft begaan die heeft geleid tot de invordering vergroten de slagingskans van een klaagschriftprocedure. Mocht uw rijbewijs zijn ingevorderd, is het raadzaam direct contact te leggen met ons kantoor, zodat er zo snel mogelijk actie kan worden ondernomen.