Reclassering

De Strafrechter en de Rechter Commissaris kunnen u hebben geschorst uit uw voorarrest onder een groot voorwaarden zoals de verplichting een enkelband te dragen, een contactverbod, een behandelverplichting of de voorwaarde dat u de aanwijzingen van de reclassering dient te volgen. De reclassering is belast met het toezicht op de nakoming van deze voorwaarden

Ook nadat uw strafzaak is behandeld kan de Strafrechter u hebben veroordeeld tot het  voldoen van een taakstraf of het betalen van een boete. Aan deze straffen wordt vaak een gevangenisstraf gekoppeld, mocht u de straffen niet (tijdig) goed uitvoeren. U wordt met andere woorden in de gelegenheid gesteld om de taakstraf te verrichten of een boete te voldoen, maar indien u zulks nalaat zal er vervangende gevangenisstraf kunnen volgen. De gevangenisstraf wordt zodoende alvast vervangend opgelegd voor het geval dat u de straffen niet goed uitvoert.

Ook kan het zijn dat de Strafrechter u bij eindvonnis heeft veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en daaraan een aantal bijzondere voorwaarden heeft gekoppeld. In dat geval hoeft u de aan u opgelegde gevangenisstraf niet uit te zitten indien u zich tijdens de proeftijd houdt aan de gestelde voorwaarden.

De reclassering dient toe te zien dat u de aan u opgelegde straffen goed uitvoert binnen de daartoe gestelde termijn en dat u zich tijdens de proeftijd houdt aan de opgelegde voorwaarden. U wordt meestal uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt besproken wie uw toezichthouder wordt, welke afspraken er gelden en op welke wijze u de aan u opgelegde straf zult moeten voldoen. Indien de reclassering van mening is dat u zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, kunnen zij uw straf(zaak) terug sturen aan de Officier van Justitie. De Officier van Justitie kan op zijn beurt een vordering indienen bij de Strafrechter tot ten uitvoerlegging van de eerder geheel voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf.