PRO DEO

Tijdens het eerste kosteloze gesprek wordt er kennisgemaakt en besproken wat het kantoor voor u kan betekenen.
Ook worden dan de kosten van de te verrichten diensten besproken.

Meer informatie

Mogelijk komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand zodat u alleen een eigen bijdrage verschuldigd bent (advocaat pro deo). De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Op de internetpagina van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u de inkomenseisen nalezen en bezien of u in aanmerking komt voor pro deo bijstand. Van belang daarbij is dat er gekeken wordt naar uw inkomen van twee jaar geleden. Indien uw inkomen van twee jaar geleden nog boven de inkomenseisen viel maar uw huidige inkomen juist daaronder, kunt u een verzoek indienen tot peiljaarverlegging. De aanvraag pro deo zal dan worden getoetst aan de hoogte va uw huidige inkomen.

Indien u zich laat verwijzen naar ons kantoor via een diagnosedocument van het Juridisch loket, verkrijgt u een korting ad € 53,00 op de nader door de Raad voor Rechtsbijstand te bepalen eigen bijdrage. U vindt de contactgegevens van het Juridisch Loket op hun internetpagina.

 RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND

Naast dit uurtarief bent u mogelijk ook andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt voor het in behandeling nemen van de procedure, de kosten die gemoeid zijn met het opvragen van de vereiste gemeentelijke uittreksels of de kosten die de deurwaarder in rekening brengt voor zijn diensten. Al deze kosten worden met u doorgesproken en vooraf schriftelijk aan u bevestigd, zodat u niet voor verassingen komt te staan. Ook schiet kantoor deze kosten voor en worden deze later aan u doorbelast.

 

logo_hjl


Lees meer

BETALENDE BASIS

Tijdens het eerste kosteloze gesprek wordt er kennisgemaakt en besproken wat het kantoor voor u kan betekenen.
Ook worden dan de kosten van de te verrichten diensten besproken.

Meer informatie

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand wordt u bijgestaan op basis van een nader met u af te spreken uurtarief. De hoogte van het uurtarief hangt af van de complexiteit van de zaak en de spoedeisendheid van de zaak.

Naast dit uurtarief bent u mogelijk ook andere kosten verschuldigd, zoals bijvoorbeeld het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt voor het in behandeling nemen van de procedure, de kosten die gemoeid zijn met het opvragen van de vereiste gemeentelijke uittreksels of de kosten die de deurwaarder in rekening brengt voor zijn diensten. Al deze kosten worden met u doorgesproken en vooraf schriftelijk aan u bevestigd, zodat u niet voor verassingen komt te staan. Ook schiet kantoor deze kosten voor en worden deze later aan u doorbelast.


Lees meer