uw kind moet zich melden bij de politie;

uw kind moet op een OTP/TOM zitting verschijnen;

uw kind moet voorkomen bij de kinderrechter in verband met een strafbaar feit;

er wordt een ondertoezichtstelling gevraagd van uw kind;

er wordt een machtiging uithuisplaatsing gevraagd van uw kind;