Invrijheidstelling

Indien na het verhoor besloten wordt dat u naar huis mag gaan kan het zijn dat;

1.het strafrechtelijk onderzoek is beëindigd en u niet vervolgd zal worden;

2.het strafrechtelijk is beëindigd en aan u een strafbeschikking wordt uitgevaardigd;

3.aan u een dagvaarding wordt uitgereikt waaruit blijkt dat u zich dient te verantwoorden bij de strafrechter;

4.u het verdere verloop van de zaak in vrijheid mag afwachten.