Inbeslagname

Justitie kan om verschillende wettelijke redenen uw goederen of geld in beslag nemen. Dit kan gebeuren voor waarheidsvinding (denk bijvoorbeeld aan het in beslag nemen van uw mobiele telefoon om de gegevens uit te lezen) of omdat zij een bepaald voorwerp om veiligheidsredenen willen vernietigen (zoals een (vuur)wapen). Ook kan de Officier van Justitie een waardevol goed, zoals een auto of een geldbedrag in beslag nemen ter zekerheidsstelling van een mogelijk later door de Strafrechter op te leggen boete of vordering.

Het doen van onderzoek kan soms een lange tijd in beslag nemen. In het voorbeeld van de in beslag genomen mobiele telefoon is dit erg vervelend, omdat u gedurende de tijd van het onderzoek uw telefoon niet in uw bezit heeft en dus ook niet kan gebruiken. Ook kan het zo zijn dat de strafrechtelijke verdenking die Justitie heeft onjuist is en het beslag dus niet noodzakelijk (meer) is.

De bij ons kantoor betrokken advocaten kunnen een klaagschrift indienen tegen het in beslag nemen van uw goederen, alsmede het uitblijven van het teruggeven van de goederen aan u. Mocht er een goed van u in beslag genomen zijn adviseren zij dan ook contact met ons te leggen zodat kan worden besproken wat het kantoor in uw specifieke geval voor u kan doen.