Gijzeling & Boetes

Wanneer boetes niet of niet tijdig worden betaald kan er in bepaalde gevallen een machtiging tot gijzeling worden afgegeven door de rechtbank, op grond waarvan de niet betaler vast wordt gezet in een PI.

De laatste jaren is er tendens dat steeds meer mensen die hun boetes niet (kunnen) betalen worden gegijzeld, terwijl zij vaak om gegronde redenen de aan hen opgelegde boetes niet hebben betaald. Vaak wordt er zonder specifiek naar de mogelijk bijzondere omstandigheden te kijken machtigingen afgegeven en mensen gegijzeld. Zeker wanneer de bijzondere omstandigheden niet zijn meegewogen door een Strafrechter of de periode dat iemand wordt gegijzeld langer voortduurt, zijn deze gijzeling niet zonder meer rechtmatig te noemen. In specifieke gevallen is het dan ook zinvol een kort geding tegen de Staat der Nederlanden te starten.

Ons kantoor staat personen bij die zijn gegijzeld omdat zij niet hebben betaald, maar daarvoor een gegronde reden hebben. Ook personen die voor een langere periode (langer dan 2 weken) worden gegijzeld kunnen op bijstand van ons kantoor rekenen.