Getuigen

Een getuigenverhoor kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kunt u gehoord worden als getuige in een politieonderzoek, in een gerechtelijk voor onderzoek en in een lopende strafzaak.

In een politie onderzoek zal de politie u vragen stellen over een bepaalde waarneming. Uw verklaring wordt dan uitgetypt en aan u voorgelezen, waarna u uw handtekening onder de verklaring kunt zetten. Ook kan de politie u als getuige vragen om naar een aantal foto’s of camerabeelden te kijken en te verklaren of u iemand herkent, of mee te werken aan het opstellen van een compositie tekening. Uw verklaringen kunnen worden gebruikt in het strafrechtelijk onderzoek, zonder dat u hiertoe toestemming hoeft te geven. Ook kunnen uw verklaringen als bewijs worden gebruikt in een strafzaak jegens een ander. Meewerken aan een politie onderzoek is echter niet verplicht.

Nadat het politieonderzoek is afgerond en het dossier naar de Officier van Justitie is gestuurd, kan de officier van Justitie besluiten dat nader onderzoek noodzakelijk is om meer bewijs te verzamelen. De Rechter Commissaris, een onderzoeksrechter, kan dan op verzoek van de Officier een Gerechtelijk Voor Onderzoek (GVO) starten. In dit onderzoek kunnen zwaardere onderzoeksmiddelen worden ingezet en daarom is er altijd toestemming van de Rechter Commissaris nodig. In dit GVO kunnen getuigen worden opgeroepen. Wanneer u in het kader van een GVO wordt opgeroepen als getuige, zult u een uitnodigingsbrief ontvangen waaruit blijkt waar en wanneer u dient te verschijnen als getuige. U bent verplicht om te verschijnen en indien u geen gehoor geeft aan de oproep heeft u kans dat u voor een volgende oproep door de politie van uw bed wordt gelicht. Het wegblijven bij een getuigenverhoor kan eveneens een strafbaar feit opleveren. Het verhoor vindt plaats in een (spreek)kamer van de rechtbank, maar betreft geen officiële zitting. Tijdens het verhoor kan de Rechter Commissaris u vragen stellen, maar ook de Officier van Justitie of de advocaat die de verdachte bijstaat mogen u vragen stellen. De verdachte zelf zal niet aanwezig zijn tijdens dit verhoor. Voor het afleggen van een getuigenverklaring bij de Rechter-commissaris zal aan u de waarheid worden aangezegd, maar het komt doorgaans niet tot een beëdiging. Alleen wanneer u als getuige wordt beëdigd en onder ede een valse verklaring aflegt, pleegt u een strafbaar feit.

De Officier van Justitie kan personen ook oproepen om te komen getuigen tijdens een zitting in een strafzaak. Dit kan hij doen op eigen titel, of op verzoek van een advocaat of van de Strafrechter. Wanneer u bent opgeroepen om tijdens een strafzitting te getuigen, bent u verplicht te verschijnen zult u onder ede worden gesteld. Indien u onder ede een valse verklaring aflegt, bent u strafbaar en kunt u vervolgd worden voor het plegen van meineed. De rechter, de Officier van Justitie en de advocaat van de verdachte mogen u vragen stellen.

Uw werkgever is verplicht om u in staat te stellen om de getuigenverklaring af te leggen. Bovendien ontvangt u een vergoeding voor de door u gemaakte reiskosten.

U hoeft als getuige niet in elke situatie en op elke vraag antwoord te geven; er zijn namelijk wel een aantal redenen op grond waarvan u tot antwoord niet verplicht bent.

Indien u bent opgeroepen als getuige, kunt u zich voor aanvang van het verhoor laten adviseren door een van onze advocaten over uw positie.