Beklagrecht

Gevangenisstraffen of vervangende hechtenis worden in Nederland uitgezeten in een gevangenis of een Huis van Bewaring, gezamenlijk ook wel Penitentiaire Inrichtingen (PI) genoemd.

Een gedetineerde heeft op grond van de Penitentiaire Beginselen Wet het recht om een klacht in te dienen tegen een hem betreffende beslissing genomen door of namens de directeur van de inrichting. Zo een klacht moet binnen 7 dagen na de beslissing van de directeur worden ingediend bij de Commissie van Toezicht, welke Commissie bestaat uit een aantal burgers waaronder in ieder geval een advocaat, een rechter, een medicus en een maatschappelijk werker.

De Commissie zal na ontvangst van een klacht de directeur van de PI verzoeken om een reactie waarna er een (hoor) zitting wordt gepland alwaar drie leden van de Commissie aanwezig zijn. Tijdens deze zitting krijgt u de gelegenheid uw klacht toe te lichten, maar wordt ook naar het standpunt van de directeur gevraagd. In de meeste gevallen krijgt u direct de uitspraak van de voorzitter van de Commissie van Toezicht. Tegen de beslissing van de Commissie kunt u beroep instellen bij de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Zowel bij de beklagprocedure als bij de beroepsprocedure bij de RSJ u heeft het recht om een advocaat te raadplegen. Een advocaat kan u helpen met het opstellen van een klacht of beroepschrift, het opvragen van informatie omtrent de achtergrond van uw klacht, maar mag ook aanwezig zijn bij de zitting van de Commissie van Toezicht en de RSJ. Een advocaat kan namens u uw standpunt verwoorden.

Indien u hulp nodig heeft bij het indienen van een klacht, of u vraagt zich af of er tegen u een beklagwaardige beslissing is genomen, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Let wel dat snelle actie vereist is, u dient namelijk het beklagschrift in te dienen binnen zeven dagen nadat u bekend bent geworden met de beklagwaardige beslissing bij de Commissie van Toezicht.