De aanhouding door de politie

Een aangehouden verdachte heeft vóór aanvang van het verhoor recht om een advocaat te raadplegen. Indien de verdachte hierom vraagt zal de politie de desbetreffende advocaat inlichten. De bij ons kantoor betrokken advocaten zullen aangehouden verdachten altijd, dus ook in de avond en gedurende het weekend,  kosteloos op het politiebureau bezoeken om u advies te geven. Een gesprek tussen de advocaat en de verdachte vindt in dat geval plaats in een daartoe ingerichte spreekruimte op het politiebureau. Wanneer een bezoek aan het bureau niet tijdig lukt, is telefonisch overleg met de advocaat altijd mogelijk.

Indien de politie begint met het verhoor, zonder dat de verdachte vooraf met een advocaat heeft gesproken terwijl hier wel om is gevraagd, mag het verhoor in beginsel niet worden gebruikt voor het bewijs.

De politie mag een verdachte gedurende zes uren vasthouden op het bureau ten behoeve van het onderzoek. In deze periode kan de politie u verhoren en nader onderzoek doen naar mogelijk gepleegde strafbare feiten. U heeft als aangehouden verdachte ook het recht om een verklaring af te leggen zodat de politie ook verplicht is u binnen deze zes uren een verklaring af te nemen.

De uren tussen 21.00 uur en 09.00 uur tellen niet mee, omdat deze uren voor de nachtrust bestemd zijn. Indien u na 0.00 uur wordt aangehouden vangt de termijn van zes uur dus pas aan om 09.00 uur in de ochtend en kunt u tot 15.00 uur op het bureau vast gehouden worden voor verhoor en strafrechtelijk onderzoek. Indien de termijn voor ophouden verhoor bijvoorbeeld om 23.00 in de avond ingaat loopt deze door tot 0.00 uur en verstrijkt er derhalve één uur van de termijn van zes uren. Pas de volgende ochtend om 09.00 uur loopt de resttermijn van vijf uren verder.

Indien de politie u langer dan deze zes uren wil vasthouden, moet de Officier van Justitie hiertoe toestemming geven. Deze toestemming zal alleen worden gegeven indien een langer verblijf noodzakelijk is voor het strafrechtelijk onderzoek en indien u verdachte bent van een bepaald soort misdrijf. U kunt namelijk niet voor iedere verdenking van een strafbaar feit in verzekering kunnen worden gesteld, maar dit zal door de advocaten van ons kantoor altijd worden nagegaan.

Wanneer de Officier van Justitie een bevel tot in verzekeringstelling afgeeft, zal dit  bevel aan u worden uitgereikt. Vanaf dat moment heeft u opnieuw recht op een advocaat en er zal dan ook worden gevraagd of u een voorkeursadvocaat heeft. U kunt dat verzoeken om een specifieke advocaat of bijvoorbeeld de advocaat die u ook voor het eerste verhoor heeft gesproken. De bij ons kantoor betrokken advocaten zullen u in het kader van de inverzekeringstelling kosteloos op het politiebureau komen bezoeken om de strafrechtelijke verdenking met u te bespreken, u te adviseren en u uitleg te geven over de gang van zaken bij de arrestantenwacht. Ook kan de advocaat voor u contacten leggen met uw gezin om hen op de hoogte te houden over de voortduring van uw verblijf op het politiebureau. Tijdens uw verblijf op het politiebureau kunt u namelijk zonde toestemming van de politie niet zelfstandig contact leggen met de buitenwereld. De politie geeft de door u opgegeven naam van de advocaat door aan de Raad voor Rechtsbijstand die per direct de desbetreffende advocaat zal contacteren. Indien de advocaat niet direct naar het politiebureau kan afreizen is een telefonisch overleg ook mogelijk.

Op grond van een bevel inverzekeringstelling is de politie bevoegd u drie dagen (langer) vast te houden op het politiebureau. Met een dag wordt hierbij 24 uur bedoeld. Deze termijn van de inverzekeringstelling kan indien dit dringend noodzakelijk is voor het onderzoek, éénmaal worden verlengd met nogmaals drie dagen.